Download PDFMai, a compilation
download pdf
 
 
 
 
De letterlijke betekenis van Mai is moeder. De moederfiguur staat voor zorg en stabiliteit, waarden waarnaar de Stichting Mai streeft bij het verwezenlijken van haar doelstelling. In de volksmond wordt het woord Mai vaker gebruikt als koosnaam voor een oudere vrouw.

Stichting Mai vindt haar oorsprong in de ontmoeting van de initiatiefnemer Karin Torres (38) met een bejaarde vrouw in het gebied Bandabou. Deze vrouw kreeg van haar de koosnaam Mai. De bejaarde vrouw die vandaag de dag op Curaçao leeft heeft andere tijden gekend dan waarin wij nu leven. Tijden waarin normen en waarden heiliger waren op ons eiland Curaçao en geven aan je medemens meer vanzelfsprekend was.

Mai is dan ook een inspiratie geweest om te starten met een organisatie die sociaal zwakkeren die vooruit willen helpt om verder te komen dan alleen het hoofd boven water houden. Dit met de steun van particulieren, instanties, bedrijven en fondsen onder het motto: Een bijdrage waar wij niet arm van worden, maar een die ons als mens verrijkt.

Mai is in 2011 op 102-jarige leeftijd overleden.
Stichting Mai
Girobank 52.41.09
MCB 19.71.82.04
Stichting Mai Nederland
Postbank 43.15.699